Contact Us in MHD - SALALAH | MG Motor
MG Badge
MHD - SALALAH
Call us on 0096871557334 0096871557334 or visit us in Salalah
Plot 11 Al Ejtihad Street, Sanaiya Industrial Area, Sanaeyah, Salalah, Oman
Phone Us
MG Sales: 0096871557334
MG Service: 0096871557334
General Enquiry:
Opening Hours
Sunday 08:30 - 13:00 13:00 - 20:00
Monday 08:30 - 13:00 13:00 - 20:00
Tuesday 08:30 - 13:00 13:00 - 20:00
Wednesday 08:30 - 13:00 13:00 - 20:00
Thursday 08:30 - 13:00 13:00 - 20:00
Friday Closed
Saturday 08:30 - 13:00 16:00 - 20:00
Sunday 08:00 - 13:00 15:30 - 19:00
Monday 08:00 - 13:00 15:30 - 19:00
Tuesday 08:00 - 13:00 15:30 - 19:00
Wednesday 08:00 - 13:00 15:30 - 19:00
Thursday 08:00 - 13:00 15:30 - 19:00
Friday Closed
Saturday Closed
Sunday 00:00 - 12:00 12:00 - 00:00
Monday 00:00 - 12:00 12:00 - 00:00
Tuesday 00:00 - 12:00 12:00 - 00:00
Wednesday 00:00 - 12:00 12:00 - 00:00
Thursday 00:00 - 12:00 12:00 - 00:00
Friday 00:00 - 12:00 12:00 - 00:00
Saturday 00:00 - 12:00 12:00 - 00:00
Make an Enquiry

Contact MHD - SALALAH